Guides

Vad är ett Bankgironummer?

Vad är Bankgiro?

Bankgiro är ett betalningssystem som används för att skicka och ta emot pengar i Sverige. Det är ett enkelt och säkert sätt att skicka pengar direkt till en annan persons bankkonto. Bankgirosystemet har funnits i Sverige sedan 1960-talet och är idag en viktig del av det svenska betalningssystemet.

Bankgiro fungerar genom att man anger mottagarens bankgironummer och beloppet som ska överföras. Pengarna dras sedan direkt från avsändarens bankkonto och krediteras mottagarens bankkonto. Man kan använda bankgiro för att betala räkningar, göra överföringar mellan egna konton eller skicka pengar till en annan person.

Bankgirot, å andra sidan, ägs av ett antal olika banker och är ett av de mest använda betalningssystemen i Sverige.

Hur ser ett bankgironummer ut?

Ett bankgironummer är en unik kod som används för att identifiera en mottagare i bankgirosystemet. Bankgironumret består av 8-11 siffror, beroende på vilken bank mottagaren har. Den sista siffran i bankgironumret är en kontrollsiffra som används för att säkerställa att numret är korrekt.

Det är viktigt att man anger rätt bankgironummer när man ska skicka pengar med bankgiro, eftersom överföringen görs direkt från avsändarens bankkonto och det inte går att ångra en överföring eller få pengarna tillbaka om något går fel. Mottagarens bankgironummer finns oftast på räkningar och fakturor som man får från dem. Man kan också fråga mottagaren eller kontakta sin bank för att få det rätta bankgironumret.

Vad är skillnaden mellan plusgiro och bankgiro?

Plusgiro och Bankgiro är två olika typer av betalningssystem som används i Sverige. Skillnaden mellan dessa två system är att Plusgiro ägs av en enda bank, Nordea, medan Bankgiro ägs av flera olika banker, inklusive SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, SkandiaBanken och Länsförsäkringar Bank.

Plusgirot utvecklades ursprungligen av Postsparbanken och hette då Postgirot. År 2001 köptes det upp av Nordea, och år 2005 bytte det namn till Plusgirot. Detta betalningssystem är fortfarande mycket populärt i Sverige, och används av många företag och privatpersoner för att skicka och ta emot pengar.

I slutändan är valet mellan att använda Plusgiro eller Bankgiro beroende på vilken bank man har och vilka tjänster man önskar använda.

Rasmus

Rasmus sköter Billender ekonomi, bokföring och redovisning