Klagomålshantering

Synpunkter & klagomål på våra tjänster?
Vänd dig till vår klagomålsansvarig

Är du missnöjd med oss eller våra tjänster? Vill vi gärna höra varför så vi har möjlighet att bli bättre. Kontakta i första hand vår kundtjänst. Om du känner att du inte får ett tillfredsställande svar kan du vända dig direkt till Billender Klagomålsansvarig.

Klagomålshantering

Du kan alltid vända dig direkt till Billenders klagomålsansvarig på e-post klagomal@billender.com eller via brev till Constito AB c/o KIVRA: 559126-1358 106 31 Stockholm SVERIGE.
Skicka med följande:
- Kontaktuppgifter till dig
- Vad som klagomålet berör
- Datum då problemet skedde
- Utförlig information som hjälper oss hantera ditt klagomål
- Om kompensation önskas, anledning till detta och eventuell skada detta orsakat dig.

Vi svarar alltid på ett klagomål inom 24 timmar under normala förhållanden. Om inget kommuniceras under en utredning ska du senast erhålla återkoppling på vårt ställningstagande inom 14 dagar. Vid ett klagomål kan vi dock behöva inhämta ytterligare information för att få klarhet i vad som skett. Har vi inte möjlighet att återkoppla på den utsatta tidsrymden kommer vi höra av oss med anledning för detta och när du kan förvänta dig ytterligare återkoppling.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter ditt besvarade klagomål fortfarande är missnöjd och inte upplever att vi vidtagit tillfredsställande åtgärder kan du vända dig till:

Konsumenternas bankbyrå
Konsumenternas Bank- och finansbyrå - de erbjuder kostnadsfri vägledning av den kommunala konsumentvägledningen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Telefon: 08- 24 30 85

Allmänna reklamationsnämnden
Efter vi prövat ditt Klagomål och du inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00

Allmän domstol för prövning, Finansinspektionen och Konsumentverket
Du kan även alltid vända dig till allmän domstol. Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare) tar också emot klagomål. Dock tar ingen av dom upp enskilda fall, utan vidtar först åtgärder när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Du kan läsa mer i Finansinspektionens riktlinjer för klagomålshantering FFFS 2002:23