Guides

Vad är ett Clearingnummer?

Svenska bankers clearingnummer, allt du behöver veta

Har du någonsin känt dig förvirrad när du står inför en banköverföring och inte vet vilket clearingnummer du ska använda? Eller har någon försökt skicka pengar till dig, och du behövde snabbt veta rätt clearingnummer? Här är en guide som besvarar dina frågor och hjälper dig att navigera bland svenska clearingnummer.

Bakom våra ganska komplicerade clearingnummer finns en viktig pusselbit i det svenska banksystemet. Ett bankkontonummer i Sverige består av två delar: ett clearingnummer och ett löpnummer. Clearingnumret identifierar banken och bankkontoret dit en betalning ska riktas. Med andra ord ger det information om vilken bank ett specifikt konto tillhör. Clearingnummer är grundläggande i Sveriges Riksbanks betalningssystem, känt som "RIX", och används vid alla överföringar och inbetalningar mellan banker.

Strukturen bakom svenska Clearingnummer

Låt oss bryta ned den vanligaste strukturen för clearingnummer.

CCCC – XX XXX XX (4 + 7 = 11 siffror)

Fyra siffror utgör clearingnumret och följs av sju siffror som utgör löpnumret. Sammantaget bildar dessa elva siffror det fullständiga bankkontonumret. Denna standardstruktur är i bruk hos nästan alla banker i det svenska clearingsystemet. Det finns dock undantag –  Handelsbanken, Swedbank och Sparbankerna som använder en något annorlunda struktur.

Låt oss ta en närmare titt på clearingnumm som börjar på 8, Swedbank och Sparbankerna

8CCC-C XXX XXX XXXX (5 + 10 = 15 siffror)

När Swedbank har en femte siffra i clearingnummer som börjar på 8, t ex 8327-9 ska den femte siffran inte användas. När du gör en överföring till Swedbank ska kontonummer som börjar på 8 alltid bestå av sammanlagt fjorton siffror. Om det innehåller färre siffror ska du fylla ut med nollor mellan clearingnumret (de första fyra siffrorna) och resterande siffror i kontonumret.

När du gör överföringar Swedbanks konton, som börjar på 7, skriver använder du den vanliga modellen 7CCC – XX XXX XX, om banken kräver har du också möjlighet att fylla ut med nollor här så att kontonumret blir 10 siffror.

Handelsbanken har, till skillnad från andra banker, en struktor med totalt 13 siffor enleigt följaden format:

Handelsbanken: CCCC – XXX XXX XXX (4 + 9 = 13 siffror)

Internationella transaktioner och IBAN

Medan clearingnummer är centrala för det svenska systemet har många länder liknande kodsystem för bankplatser. Vid internationella överföringar är clearingnumret inte relevant; istället används BIC (ISO 9362) för att säkerställa att överföringen når rätt bank och land. Inom Europa följer vissa överföringar en internationell standard för kontonummer: International Bank Account Number (IBAN). Dock varierar längden på IBAN-kontonummer mellan olika länder. I Sverige är IBAN 24 tecken långt, medan andra länder som Danmark och Finland använder 18 siffror, och Norge endast använder 15. Eftersom IBAN inkluderar landskod och kontrollsiffror, och vissa svenska banker använder längre kontonummer, resulterar svenska bankernas IBAN-nummer i fler siffror än vad som krävs i grannländerna.