Updates

Billender byter till Bisnode

Billender byter leverantör för kreditinformation till Bisnode. Det betyder att Billender inte längre kommer att ta kreditupplysningar som registreras i UC:s register eller påverka kreditbetyget hos UC.

Harald

Harald har jobbat länge med fintech och grundat Billender tillsammans med Sini.