Hjälp dina kunder
att betala i tid!

Har du  kunder som inte betalar i tid?  Skicka inte dina kunder till inkasso direkt. Skicka först ut våra smarta betalningspåminnelser med möjlighet att skjuta på betalningen.

Billender B2B Smart paminnelser.

Smarta påminnelser

Vi hjälper ditt företag att skicka smarta betalningspåminnelser. Fler påminnelser betyder fler som betalar. Det innebär färre inkassoärenden. Något som antagligen är dåliga nyheter för ditt inkassobolag. Men goda nyheter för dig!

Det smarta? I påminnelsen finns, förutom fakturans vanliga betaluppgifter, möjlighet för din kund att skjuta på betalningen genom Billender.

Fakturerar du genom Fortnox? Då är det busenkelt att komma igång.

Billender Fortnox

1. Koppla till Fortnox

Klicka på knappen nedan för att logga in med Fortnox och aktivera kopplingen.

Aktivera koppling
Välj när du ska skicka ut påminnelser.

2. Kontakta oss för aktivering

Kontakta oss för aktiveringsmöte där vi gemensamt väljer hur påminnelserna ska utformas.

Boka aktiveringsmöte
Steg 1 ta ett fota av din räkning

3. Klart!

Påminnelser skickas automatiskt till dina kunder. Förutom betaluppgifter finns en länk där kunden har möjlighet att skjuta upp betalningen.

FRÅGOR & SVAR

Kontakta oss om du vill prata med någon på Billender.

Vad kostar det att använda Billender Smart Reminders?
expand icon
Vad kostar inkasso för dina kunder?
expand icon
Vad är efterbevakning?
expand icon